BLOG

Cách Xác Định Mục Tiêu Trong Tổ Chức Sự Kiện Hiệu Quả Nhất

10/04/2022 | Xem chi tiết

Một sự kiện được tổ chức thường không chỉ hướng tới một mục tiêu mà nó hướng tới nhiều mục tiêu khác nhau. Nhà tổ chức sự kiện cần xác định được thứ bậc của các mục tiêu (mục tiêu chính, mục tiêu phụ), để tập trung trong quá trình tổ chức sự kiệnđầu tư sự kiện đưa ra

Lập Dự Toán Ngân Sách Tổ Chức Sự Kiện Theo Hình Thức Chi Phí Cố Định Chi Phí Biến Đổi

10/04/2022 | Xem chi tiết

Việc lập dự toán ngân sách tổ chức sự kiện có thể còn được tiến hành theo hình thức tổng hợp các chi phí cố định và các chi phí biến đổi. Chúng ta sẽ xem xét hình thức lập dự toán ngân sách này cùng với ví dụ tổ chức một buổi biểu diễn ca nhạc trực tiếp

Thị Trường Tổ Chức Sự Kiện Ở Việt Nam Như Thế Nào

09/04/2022 | Xem chi tiết

Sự kiện đó là các hoạt động xã hội trong lĩnh vực thương mại, giải trí, thể thao, hội thảo, hội nghị, giao tiếp xã hội, các trò chơi cộng đồng, và các hoạt động xã hội khác liên quan đến lễ hội, văn hóa, phong tục- tập quán

Quy Trình Tổ Chức Đón Khách Khi Khách Sử Dụng Các Phương Tiện Vận Chuyển Công Cộng

09/04/2022 | Xem chi tiết

Trong trường hợp này, người có trách nhiệm đón khách nên tham khảo quy trình chi tiết trong bài viết

Mô Hình Nhân Sự Tổ Chức Sự Kiện Đơn Giản Dành Cho Sự Kiện Nhỏ

09/04/2022 | Xem chi tiết

Mô hình đơn giản là mô hình mà người đứng đầu là nhà quản lý sự kiện, trực tiếp chỉ đạo các nhân viên nghiệp vụ tổ chức sự kiện.

Mô Hình Nhân Sự Tổ Chức Sự Kiện Theo Chức Năng Dành Cho Sự Kiện Vừa Và Lớn

09/04/2022 | Xem chi tiết

Mô hình tổ chức lao động theo chức năng đứng đầu là nhà quản lý sự kiện tổng thể trực tiếp chỉ đạo các cán bộ quản lý cấp dưới

THƯ VIỆN BLOG