QR code website giúp bạn khỏi phải nhớ link website quá dài đồng thời giúp ích cho việc truy cập website một cách nhanh chóng.
Khách hàng có thể truy cập link website giới thiệu sản phẩm của bạn bằng camera một cách dễ dàng mà không cần phải đánh lại các ký tự của website.
Ngoài ra tạo QR code còn tang tính bảo mật và độ thẩm mỹ cho các sản phẩm của bạn.
XLINK là sản phẩm tạo QR code hoàn toàn miễn phí của XEP Software Việt Nam nhằm hỗ trợ khách hàng tạo ra các QR code chất lượng và sử dụng vĩnh viễn.