Cách Xác Định Mục Tiêu Trong Tổ Chức Sự Kiện Hiệu Quả Nhất

10/04/2022

Một sự kiện được tổ chức thường không chỉ hướng tới một mục tiêu mà nó hướng tới nhiều mục tiêu khác nhau. Nhà tổ chức sự kiện cần xác định được thứ bậc của các mục tiêu (mục tiêu chính, mục tiêu phụ), để tập trung trong quá trình tổ chức sự kiện. Ngoài ra, cũng cần phải xem xét tính hợp lý về số lượng cũng như thứ bậc của các mục tiêu mà chủ đầu tư sự kiện đưa ra. Số lượng, thứ bậc và tính chất, nội dung của các mục tiêu của sự kiện sẽ tác động trực tiếp đến quy mô, chương trình và ngân sách tổ chức sự kiện.


Với các sự kiện khác nhau, thường có hệ thống mục tiêu khác nhau. Dưới đây là một số mục tiêu điển hình gắn với các loại hình sự kiện thường gặp.
- Hội họp, hội thảo, hội nghị- hệ thống các mục tiêu điển hình bao gồm:
+ Tập hợp các thành viên có liên quan nhằm bàn bạc, trao đổi thông tin.
+ Cung cấp thông tin về sản phẩm mới, ý tưởng mới.
+ Trao đổi ý kiến
+ Tìm kiếm sự đồng thuận
+ Tìm các giải pháp cho các vấn đề còn tồn đọng.
- Sự kiện đoàn thể:
+ Tuyên dương thành tích
+ Cảm ơn (khách hàng, các nhà cung cấp)
+ Gặp gỡ, giao lưu
+ Giới thiệu sản phẩm
+ Đánh bóng thương hiệu
+ Lễ kỷ niệm.
- Sự kiện gây quỹ:
+ Thu hút sự chú ý của công chúng
+ Tạo lập quỹ trực tiếp (đóng góp trực tiếp trong quá trình diễn ra sự kiện)
+ Thu hút các nhà tài trợ mới
+ Thu hút người ủng hộ
+ Tăng số lượng tình nguyện viên
- Sự kiện khuyến khích kinh doanh:
+ Ghi nhận, thảo luận về doanh số bán hàng, doanh số tiêu thụ
+ Tập hợp đội ngũ kinh doanh đánh giá kết quả thực hiện và xác định các chiến lược, biện pháp, kế hoạch phát triển kinh doanh trong tương lai.
+ Gặp gỡ, trao đổi ý kiến giữa lãnh đạo doanh nghiệp với đội ngũ kinh doanh bên ngoài doanh nghiệp
+ Tranh thủ sự ủng hộ nội bộ và của các đối tác.
- Các sự kiện đặc biệt khác:
+ Gây sự chú ý trong giới truyền thông
+ Gây sự chú ý trong công chúng
+ Thu hút khách hàng mới
+ Trao phần thưởng, tặng phẩm (cho các thành viên tham gia sự kiện hoặc các cuộc thi, khuyến mại của doanh nghiệp)…
- Các sự kiện văn hóa liên quan đến phong tục tập quán (như mừng thọ, sinh nhật, lễ hội…)
+ Cảm tạ chủ sự kiện
+ Thực hiện theo các định chế về văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng.

+ Thu hút khách du lịch
+ Quảng bá văn hóa của vùng, địa phương với du khách và các phương tiện truyền thông…
Như trên đã đề cập, mục tiêu sự kiện quyết định đến chương trình, ngân sách cũng như kế hoạch chuẩn bị, triển khai thực hiện sự kiện… hay nói cách khác nó có tầm ảnh hưởng quyết định đến toàn bộ quy trình tổ chức sự kiện. Do đó việc phân tích mục tiêu sự kiện có một vai trò quan trọng. Với những mục tiêu chính của chủ đầu tư sự kiện đòi hỏi nội dung sự kiện phải được thiết kế và thực hiện để đạt được. Tuy nhiên, bên cạnh đó các mục tiêu cụ thể khác cũng đòi hỏi có các ý tưởng, chương trình sát thực với chúng. Chẳng hạn, mục tiêu thu hút công chúng đến với sự kiện nhằm đánh bóng thương hiệu sản phẩm cần phải có các hoạt động phụ trợ đi kèm như (biểu diễn ca nhạc trực tiếp, trò chơi có thưởng, tặng phẩm…)
 

THƯ VIỆN BLOG