QR code mã hóa văn bản nhằm mục đích copy, lưu trữ thông tin văn bản của minh bằng mã QR.
Bạn hãy tưởng tượng 1 đoạn văn bản rất dài mà chỉ được mã hóa bởi 1 khung hình vuông QR code, bạn có thể chia sẻ dễ dàng cho bạn bè và sử dụng với nhiều mục đích khách nhau.
Như vậy bạn có thể lưu trữ các ghi chú, các thông tin cảnh báo, các thông tin cần thiết lên 1 mã QR code và khách hàng hoặc mọi người có thể đến đó dung điện thoại quét để xem.
XLINK là sản phẩm tạo QR code hoàn toàn miễn phí của XEP Software Việt Nam nhằm hỗ trợ khách hàng tạo ra các QR code chất lượng và sử dụng vĩnh viễn.